Všeobecné podmienky ubytovateľa

NÁSTUP

Nástup na pobyt je v čase od 14.00 do 19.00 hodiny. ( Po telefonickom dohovore aj neskôr )
Odchod klienta do 10.00 hodiny.
Na pobyt môže nastúpiť len počet osôb uvedených v ubytovacom poukaze. Ak na pobyt nastúpi vyšší počet osôb ako je uvedené v ubytovacom poukaze, ubytovateľ nie je povinný ubytovať osoby naviac.

POTVRDENIE REZERVÁCIE

Rezerváciu objektu Vám potvrdíme do 24 hodín odo dňa prijatia Vašej objednávky.
Podmienkou pre záväznú rezerváciu ubytovania je vyplatenie zálohy.
Bez vyplatenia zálohy rezervácia nie je platná (resp. rezervácia nie je záväzná).
Po potvrdení rezervácie zaplatíte preddavok vo výške 30 % z celkovej ceny pobytu do 3 dní . Prosíme o zaslanie potvrdenia o úhrade mailom info@ubytovanie-podhajska.eu, kde uvediete svoje meno a číslo rezervácie. Druhú časť platby 70% uhradíte  v hotovosti pri nástupe na pobyt.

Klient uhradením zálohy berie na vedomie a súhlasí so Všeobecnými podmienkami ubytovateľa.

SPÔSOB PLATBY
Zálohovú platbu platbu je možné zrealizovať podľa pokynov v ubytovacom preukaze. 

CENA ZAHRŇUJE    

Prenájom objektu za noc, posteľnú bielizeň, elektrickú energiu , vodu ,  bezplatné parkovisko pred objektom a vonkajšie trávnaté plochy a grilom.

Cena je uvedená za chatu a deň.

V CENE NIE JE ZAHRNUTÝ

Rekreačný poplatok (hradí sa na mieste) 0,5 € na osobu a deň,  poplatok za zviera (ak je dovolené),  kaucia 50€ /ak nie je uvedené inak/ po skončení pobytu je kaucia vrátená klientovi, ak nedošlo k poškodeniu objektu. Klient zodpovedá za to, že po ukončení pobytu odovzdá ubytovacie zariadenie v pôvodnom stave . Ak počas pobytu dôjde k poškodeniu ubytovacieho zariadenia, má ubytovateľ právo použiť celú kauciu alebo jej časť na úhradu vzniknutých škôd.

 

STORNO POPLATKY

29 - 14 dní pred nástupom na pobyt je storno poplatok je 50% zo zálohy
13 a menej dní pred nástupom na pobyt je storno poplatok 100 % zo zálohy.
Zrušenie pobytu je nutné nám oznámiť e- mailom, telefonicky.